AKTUÁLNE
       

Nové termíny odborných seminárov pre znalcov z odboru Stavebníctvo

Ústav súdneho inžinierstva ŽU v Žiline v súčinnosti s Ministerstvom spravodlivosti SR pripravuje ďalšie termíny odborného semináru pre znalcov v odbore Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností na témy:  

  • Stanovenie všeobecnej hodnoty bytov – vybrané a špecifické prípady
  • Metodické postupy pri rozdelení stavieb na byty a nebytové priestory

Plánované termíny:

Termín 6. semináru: 28.-29.10.2015 (streda, štvrtok), HOTEL PANORAMA RESORT, Štrbské Pleso - voľných 5 miest 

Termín 7. semináru: 26.-27.11.2015 (štvrtok, piatok), HOTEL PANORAMA RESORT, Štrbské Pleso - obsadené         

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na seminár v konkrétnom termíne zaslaním vyplnenej prihlášky e-mailom.

PRIHLÁŠKA 

Kontaktná osoba: Ing. Marcela Hrubá, tel. 041/5136904, e-mail: marcela.hruba@usi.sk

 


 

Na základe dopytu znalcov, ktorí sa nemohli zúčastniť termínov doteraz organizovaných seminárov, Ústav súdneho inžinierstva ŽU v Žiline naplánoval termín z témy č. 2: 

  • Stanovenie VŠH stavieb kombinovanou metódou
  • Metodické postupy stanovenia VH, TH stavieb

Termín 12. semináru: 12.-13.11.2015 (štvrtok, piatok), HOTEL PANORAMA RESORT, Štrbské Pleso - seminár sa uskutoční - obsadené                 

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na seminár v tomto termíne zaslaním vyplnenej prihlášky e-mailom.

Seminár sa uskutoční len v prípade, že sa naplní minimálny počet účastníkov 25, o čom budú prihlásení záujemcovia informovaní najneskôr 5 dní pred termínom semináru.

Kontaktná osoba: Ing. Marcela Hrubá, tel. 041/5136904, e-mail: marcela.hruba@usi.sk 
  
 


      
      Oznam
 

Na základe viacerých dotazov ohľadom problému s otvorením podpriečinkov, napr. v sekcii stavebníctvo, Vám oznamujeme, že musíte použiť iný internetový prehliadač ako je Internet Explorer, napr. FireFox, Google Chrome...

       

  

                        
                     
 
 
©2008 Ústav súdneho inžinierstva, Žilinská univerzita