Posledná aktualizácia: 11. november 2017
                                          

Koeficienty cenovej  úrovne pre metodiku USI:
1.Q 2005     1,810
2.Q 2005     1,826
3.Q 2005     1,841
4.Q 2005     1,856
1.Q 2006     1,878
2.Q 2006     1,893
3.Q 2006     
1,914
4.Q 2006     1,929
1.Q 2007     1,954
2.Q 2007     1,970
3.Q 2007     
1,985
4.Q 2007     
2,007
1.Q 2008    
2,048
2.Q 2008    
2,083
3.Q 2008     2,110
4.Q 2008    
2,121
1.Q 2009     2,136

2.Q 2009     2,141
3.Q 2009     2,150

4.Q 2009     2,156
1.Q 2010     2,160
2.Q 2010     2,161
3.Q 2010     2,169
4.Q 2010     2,174

1.Q 2011     2,187
2.Q 2011     2,191
3.Q 2011     2,194
4.Q 2011     2,193
1.Q 2012     2,194
2.Q 2012     2,204
3.Q 2012     2,211
4.Q 2012     2,211
1.Q 2013     2,203
2.Q 2013     2,214
3.Q 2013     2,220
4.Q 2013     2,227

1.Q 2014     2,235

2.Q 2014     2,242  

3.Q 2014     2,251

4.Q 2014     2,255

1.Q 2015     2,263

2.Q 2015     2,281   

3.Q 2015     2,298     

4.Q 2015     2,302     

1.Q 2016     2,307       

2.Q 2016     2,313           

3.Q 2016     2,315           

4.Q 2016     2,320           

1.Q 2017     2,350   

2.Q 2017     2,382   

3.Q 2017     2,397                       

  
    
     
Koeficienty vyjadrujú cenový nárast od obdobia 4.Q 1996 (rozpočtové ukazovatele ÚSI).
Zdroj: Štatistický úrad SR.

METODICKÁ ČINNOSŤ SEKCIE STAVEBNÍCTVA
Ponúkame Vám na stiahnutie niektoré metodiky, vyhlášky, metodické pokyny a zákony.

 • Metodický pokyn Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 5867/98-55  
 • Metodický pokyn Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 820/98-50   
 • Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej reubliky č. 465/1991  
 • Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej reubliky č. 86/2002   
 • Stanovisko č. 43   
 • Odborné vyjadrenie k ohodnocovaniu pozemkov pre automobilku Huyndai  
 • Informácia o postupe pri činnostiach súvisiacich s rozhodnutím obce o určení, zmene alebo zrušení čísla stavbe (budove)  
 • Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 263/1996 Z.z. z 26. augusta 1996, ktorou sa vykonáva zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch  
 • Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 576/2003 Z.z. z 15. decembra 2003,ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivostiSlovenskej republiky č. 86/2002 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku  
 • Zákon č. 15/2003 Z.z. SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností  
 • Zákon č. 36/1967 Zb. zo 6. apríla 1967 o znalcoch a tlmočníkoch  
 • Zákon zo 6. novembra 2003, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov  
 • Zákon zo 4. decembra 2003 o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností a o zmene a doplnení zákona č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v znení zákona č. 238/2000 Z.z.

  Upozornenie : "Staré" metodické pokyny MS SR už nie sú platné a nepoužívajú sa !
  Nová osnova posudku pre odvetvie "oceňovanie nehnuteľností" je uvedená v prílohe č. 5 vyhlášky MS SR č. 490/2004 Z.z., ktorú nájdete v menu "Nový zákon"

  \ Príklad posudku podľa novej osnovy platnej od 1. septembra 2004

  METODIKA VÝPOČTU VŠEOBECNEJ HODNOTY NEHNUTEĽNOSTÍ A STAVIEB:
  Dokumenty na stiahnutie:

 •  
   
  ©2008 Ústav súdneho inžinierstva, Žilinská univerzita