Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline

AKTUÁLNE OZNAMY

 

NOVÉ 

Poistenie znalcov, tlmočníkov a prekladateľov

____________________________________

Stanovisko ÚSI

____________________________________

 

VYHLÁŠKA č. 228/2018 Z.z.

Ministerstva spravodlivosti SR, ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 


Nový index cenovej úrovne v stavebníctve pre rozpočtové ukazovatele ÚSI ŽU (4Q/1996): 

INDEX 4Q/2021 = 2,851

INDEX 1Q/2022 = 3,043

 

Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity - od roku 1986 je náš znalecký ústav slovenským lídrom pre znaleckú činnosť v technických odvetviach. Naplnené náročné výskumné projekty, pevní zahraniční partneri, ktorými sú popredné európske vedecké organizácie, znalecké posudky vypracované v najzávažnejších prípadoch a vyžadujúce vedecké posúdenie z nás robia to, čím sme dnes. Sme radi, že môžeme spoločnosti odovzdávať náš vedecký a výskumný potenciál, pomáhať zvyšovať právnu istotu obyvateľstva znaleckými posudkami a vzdelávať a vychovávať nových znalcov stále vyššej úrovne.

Základné informácie

Ústav súdneho inžinierstva ŽU v Žiline Ulica 1. mája 32
010 01 Žilina
Telefón: 041/513 6901
Fax: 041/525 3831

GPS: 49,224266 °N; 18,749641 °E

Zapísaný v registri záujmových združení právnických osôb Obvodného úradu v Žiline.

Registr. číslo: OVVS/ZZ PO-1/12

 

Bankové spojenie

Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2920885680/1100
SK63 1100 0000 0029 2088 5680

 

IČO: 45739757
DIČ: 2023647813
IČ DPH: SK2023647813

© 2018 Ústav súdneho inžinierstva

Search