Aktuality

AKTUÁLNE OZNAMY

 

NOVÉ 

Ďalšie termíny odborných seminárov v r. 2019 pre znalcov z odboru Stavebníctvo

____________________________________

Nová téma odborných seminárov pre znalcov z odboru Stavebníctvo

____________________________________

Otvorenie odborného minima vo februári 2019

____________________________________

VYHLÁŠKA č. 228/2018 Z.z.

Ministerstva spravodlivosti SR, ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 


Uverejnený nový index vyjadrujúci nárast cien v stavebníctve: 

INDEX 4Q/2018 = 2,494

INDEX 1Q/2019 = 2,535

 


Ďalšie termíny odborných seminárov pre znalcov z odboru Stavebníctvo


Na základe dopytu znalcov Ústav súdneho inžinierstva ŽU v Žiline naplánoval ďalšie dva termíny semináru na tému:

  • Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov
  • Stanovenie všeobecnej hodnoty nájmu pozemkov

Termín semináru: 21.-22.03.2019 (štvrtok, piatok), HOTEL PANORAMA RESORT, Štrbské Pleso

Termín semináru: 23.-24.05.2019 (štvrtok, piatok), HOTEL PANORAMA RESORT, Štrbské Pleso

Semináre sa uskutočnia len v prípade, že sa naplní minimálny počet účastníkov 25, o čom budú prihlásení záujemcovia informovaní najneskôr 5 dní pred termínom semináru).


Kontaktná osoba: Ing. Marcela Hrubá, tel. 041/5136904, e-mail: marcela.hruba@usi.sk

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na seminár v konkrétnom termíne zaslaním vyplnenej prihlášky e-mailom.

Pozvánka aj s tlačivom prihlášky je umiestnená v položke "NA STIAHNUTIE/AKTUÁLNE".

 

* * * * *

Nová téma odborných seminárov pre znalcov z odboru Stavebníctvo


Ústav súdneho inžinierstva ŽU v Žiline pripravuje odborný seminár pre znalcov v odbore Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností na novú tému: 

  • Zmeny právnych predpisov v znaleckej činnosti.
  • Prehľad formálnych a metodických chýb pri odhade hodnoty nehnuteľností znaleckým posudkom.

Plánované termíny:

Termín 1. semináru: 15.-16.04.2019 (pondelok, utorok), HOTEL PANORAMA RESORT, Štrbské Pleso -  TERMÍN OBSADENÝ

Termín 2. semináru: 20.-21.06.2019 (štvrtok, piatok), HOTEL PANORAMA RESORT, Štrbské Pleso -  TERMÍN OBSADENÝ

 
Kontaktná osoba: Ing. Marcela Hrubá, tel. 041/5136904, e-mail: marcela.hruba@usi.sk

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na seminár v konkrétnom termíne zaslaním vyplnenej prihlášky e-mailom.

Pozvánka aj s tlačivom prihlášky je umiestnená v položke "NA STIAHNUTIE/AKTUÁLNE".


* * * * * 


Odborné minimum


Ústav súdneho inžinierstva pripravuje otvorenie odborného minima, ktoré bude organizované trojdňovým sústredením v termíne 27.02. – 01.03.2019 v Žiline a ukončené záverečnou skúškou dňa 29.03.2019.

Kontaktná osoba: Ing. Marcela Hrubá, tel. 041/5136904, e-mail: marcela.hruba@usi.sk


                                                                                             * * * * * 

VYHLÁŠKA č. 228/2018 Z.z.

Ministerstva spravodlivosti SR, ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Uverejnený nový index vyjadrujúci nárast cien v stavebníctve
1Q/2018 = 2,435

2Q/2018 = 2,458

Základné informácie

Ústav súdneho inžinierstva ŽU v Žiline Ulica 1. mája 32
010 01 Žilina
Telefón: 041/513 6901
Fax: 041/525 3831

GPS: 49,224266 °N; 18,749641 °E

Zapísaný v registri záujmových združení právnických osôb Obvodného úradu v Žiline.

Registr. číslo: OVVS/ZZ PO-1/12

 

Bankové spojenie

Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2920885680/1100
SK63 1100 0000 0029 2088 5680

 

IČO: 45739757
DIČ: 2023647813
IČ DPH: SK2023647813

© 2018 Ústav súdneho inžinierstva

Search