Aktuality

AKTUÁLNE OZNAMY

 

NOVÉ 

Ponuka práce

____________________________________

Stanovisko ÚSI

____________________________________

 

VYHLÁŠKA č. 228/2018 Z.z.

Ministerstva spravodlivosti SR, ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 


Nový index cenovej úrovne v stavebníctve pre rozpočtové ukazovatele ÚSI ŽU (4Q/1996): 

INDEX 4Q/2021 = 2,851

INDEX 1Q/2022 = 3,043

 


AKTUÁLNE


STANOVISKO ÚSI

V poslednom čase sa objavili na sociálnych sieťach a pochybných webstránkach anonymné články, ktoré sa snažia zmesou neprávd, fabulovaných tvrdení a účelovou interpretáciou faktov poškodiť dobré meno Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len „ÚSI“) ako aj mená niektorých ďalších osôb.

Spoliehame sa na uvážlivý prístup odbornej aj laickej verejnosti. Predovšetkým by sme však apelovali na čitateľov, aby rozlišovali, z akého zdroja určitá informácia pochádza, a aby si samotnú informáciu preverili cez viacero oficiálnych zdrojov. Rovnako odporúčame vyhýbať sa internetovým stránkam s klamlivým, podvodným, konšpiračným alebo propagandistickým obsahom, ktorých zoznam poskytuje stránka:
https://www.konspiratori.sk/zoznam-stranok.php

ÚSI je už od roku 1986 slovenským lídrom pre znaleckú činnosť v technických odvetviach. Partnerstvá s poprednými európskymi vedeckými organizáciami, skúsenosti s náročnými výskumnými projektmi, znalecké posudky vypracované v najzávažnejších prípadoch, ktoré si vyžadovali kvalitný tím odborníkov svedčia o skutočnosti, že máme vedecký a výskumný potenciál, pomáhame zvyšovať právnu istotu obyvateľstva znaleckými posudkami a vzdelávame a vychovávame nových znalcov stále vyššej úrovne.

Predmetné útoky vnímame ako snahu zdiskreditovať činnosť ústavu s cieľom spochybnenia výstupov z aktuálne rozpracovaných znaleckých úkonov, vrátane náročných úloh pre orgány činné v trestných konaniach. ÚSI dlhodobo vykonáva svoju činnosť v súlade s predpismi upravujúcimi výkon znaleckej činnosti. Činnosť ÚSI je v zmysle zákona č. 382/2004 Z. z. pod dohľadom Ministerstva spravodlivosti SR a všetky prípadné pochybenia by boli disciplinárne riešené.


                                                                           * * * * * Téma odborných seminárov pre znalcov z odboru Stavebníctvo


Na základe dopytu znalcov Ústav súdneho inžinierstva ŽU v Žiline naplánoval ďalšie dva termíny semináru na tému:

  • Zmeny právnych predpisov v znaleckej činnosti.
  • Prehľad formálnych a metodických chýb pri odhade hodnoty nehnuteľností znaleckým posudkom.

Plánované termíny:
Termín 5. semináru: 01.-02.04.2020 (streda, štvrtok), HOTEL PANORAMA RESORT, Štrbské Pleso - TERMÍN JE ZRUŠENÝ, seminár sa uskutoční v náhradnom termíne 

Termín 6. semináru: 03.-04.06.2020 (streda, štvrtok), HOTEL PANORAMA RESORT, Štrbské Pleso - TERMÍN JE ZRUŠENÝ, seminár sa uskutoční v náhradnom termíne


Uskutočnené semináre:
Termín 1. semináru: 15.-16.04.2019 (pondelok, utorok), HOTEL PANORAMA RESORT, Štrbské Pleso 
Termín 2. semináru: 20.-21.06.2019 (štvrtok, piatok), HOTEL PANORAMA RESORT, Štrbské Pleso
Termín 3. semináru: 16.-17.10.2019 (streda, štvrtok), HOTEL PANORAMA RESORT, Štrbské Pleso
Termín 4. semináru: 20.-21.11.2019 (streda, štvrtok), HOTEL PANORAMA RESORT, Štrbské Pleso

 
Kontaktná osoba: Ing. Marcela Hrubá, tel. 041/5136904, e-mail: marcela.hruba@usi.sk

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na seminár v konkrétnom termíne zaslaním vyplnenej prihlášky e-mailom.

Pozvánka aj s tlačivom prihlášky je umiestnená v položke "NA STIAHNUTIE/AKTUÁLNE".

Odporúčame vyplniť tlačivo elektronicky, nakoľko pri ručnom vypĺňaní sú údaje v mnohých prípadoch zle čitateľné.                                                                           * * * * * VYHLÁŠKA č. 228/2018 Z.z.

Ministerstva spravodlivosti SR, ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Uverejnený nový index vyjadrujúci nárast cien v stavebníctve
1Q/2018 = 2,435

2Q/2018 = 2,458

Základné informácie

Ústav súdneho inžinierstva ŽU v Žiline Ulica 1. mája 32
010 01 Žilina
Telefón: 041/513 6901
Fax: 041/525 3831

GPS: 49,224266 °N; 18,749641 °E

Zapísaný v registri záujmových združení právnických osôb Obvodného úradu v Žiline.

Registr. číslo: OVVS/ZZ PO-1/12

 

Bankové spojenie

Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2920885680/1100
SK63 1100 0000 0029 2088 5680

 

IČO: 45739757
DIČ: 2023647813
IČ DPH: SK2023647813

© 2018 Ústav súdneho inžinierstva

Search