Aktuality

AKTUÁLNE OZNAMY

 

NOVÉ 

Nová téma odborných seminárov pre znalcov z odboru Stavebníctvo - ďalšie termíny od 10/2019

____________________________________

Odborné minimum - plánovaný termín 23.-25.10.2019 

____________________________________

Špecializované vzdelávanie v znaleckých odvetviach Odhad hodnoty nehnuteľností a Odhad hodnoty stavebných prác - termín otvorenia 18.09.2019 

____________________________________

VYHLÁŠKA č. 228/2018 Z.z.

Ministerstva spravodlivosti SR, ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 


Uverejnený nový index vyjadrujúci nárast cien v stavebníctve: 

INDEX 1Q/2019 = 2,535

INDEX 2Q/2019 = 2,554

 

Nová téma odborných seminárov pre znalcov z odboru Stavebníctvo


Na základe dopytu znalcov Ústav súdneho inžinierstva ŽU v Žiline naplánoval ďalšie dva termíny semináru na tému:

  • Zmeny právnych predpisov v znaleckej činnosti.
  • Prehľad formálnych a metodických chýb pri odhade hodnoty nehnuteľností znaleckým posudkom.

Plánované termíny:
Termín 3. semináru: 16.-17.10.2019 (streda, štvrtok), HOTEL PANORAMA RESORT, Štrbské Pleso - TERMÍN JE OBSADENÝ 
Termín 4. semináru: 20.-21.11.2019 (streda, štvrtok), HOTEL PANORAMA RESORT, Štrbské Pleso -  TERMÍN JE OBSADENÝ 


Uskutočnené semináre:
Termín 1. semináru: 15.-16.04.2019 (pondelok, utorok), HOTEL PANORAMA RESORT, Štrbské Pleso 
Termín 2. semináru: 20.-21.06.2019 (štvrtok, piatok), HOTEL PANORAMA RESORT, Štrbské Pleso

 
Kontaktná osoba: Ing. Marcela Hrubá, tel. 041/5136904, e-mail: marcela.hruba@usi.sk

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na seminár v konkrétnom termíne zaslaním vyplnenej prihlášky e-mailom.

Pozvánka aj s tlačivom prihlášky je umiestnená v položke "NA STIAHNUTIE/AKTUÁLNE".

Odporúčame vyplniť tlačivo elektronicky, nakoľko pri ručnom vypĺňaní sú údaje v mnohých prípadoch zle čitateľné.                                                                           * * * * * VYHLÁŠKA č. 228/2018 Z.z.

Ministerstva spravodlivosti SR, ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Uverejnený nový index vyjadrujúci nárast cien v stavebníctve
1Q/2018 = 2,435

2Q/2018 = 2,458

Základné informácie

Ústav súdneho inžinierstva ŽU v Žiline Ulica 1. mája 32
010 01 Žilina
Telefón: 041/513 6901
Fax: 041/525 3831

GPS: 49,224266 °N; 18,749641 °E

Zapísaný v registri záujmových združení právnických osôb Obvodného úradu v Žiline.

Registr. číslo: OVVS/ZZ PO-1/12

 

Bankové spojenie

Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2920885680/1100
SK63 1100 0000 0029 2088 5680

 

IČO: 45739757
DIČ: 2023647813
IČ DPH: SK2023647813

© 2018 Ústav súdneho inžinierstva

Search