Technické odbory

 Odborný serminár

"Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov"

Termín:

12. - 13. apríl 2018
26. - 27. apríl 2018

Miesto konania:  HOTEL PANORAMA RESORT****
Vysoké Tatry - Štrbské Pleso

 


 

Odborný seminár

„Analýza dopravných nehôd za zníženej viditeľnosti“

Termín:            26. jún 2018

Miesto konania: Žilinská univerzita v Žiline

Základné informácie

Ústav súdneho inžinierstva ŽU v Žiline Ulica 1. mája 32
010 01 Žilina
Telefón: 041/513 6901
Fax: 041/525 3831

GPS: 49,224266 °N; 18,749641 °E

Zapísaný v registri záujmových združení právnických osôb Obvodného úradu v Žiline.

Registr. číslo: OVVS/ZZ PO-1/12

 

Bankové spojenie

Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2920885680/1100
SK63 1100 0000 0029 2088 5680

 

IČO: 45739757
DIČ: 2023647813
IČ DPH: SK2023647813

© 2018 Ústav súdneho inžinierstva

Search