AKTUÁLNE OZNAMY

 

NOVÉ 

Ponuka práce

____________________________________

Stanovisko ÚSI

____________________________________

 

VYHLÁŠKA č. 228/2018 Z.z.

Ministerstva spravodlivosti SR, ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 


Nový index cenovej úrovne v stavebníctve pre rozpočtové ukazovatele ÚSI ŽU (4Q/1996): 

INDEX 4Q/2021 = 2,851

INDEX 1Q/2022 = 3,043

 

Sekretariát

info@usi.sk

041/513 6901

 

Prof. Ing. Gustáv Kasanický, CSc., MBA. - riaditeľ ÚSI ŽU

gustav.kasanicky@usi.sk

041/513 6928Ing. Ľudovít Šrenkel, PhD. - asistent riaditeľa

ludovit.srenkel@usi.sk 

041/513 6941


JUDr. Ing. Marián Hrubizna, PhD., LL.M. - výkonný riaditeľ

marian.hrubizna@usi.sk

041/513 6932Doc. Ing. Pavol kohút, PhD. - vedúci sekcie Doprava

pavol.kohut@usi.sk

041/513 6947

 

Ing. Ivan Drevený, PhD. - vedúci sekcie Stavebníctvo

ivan.dreveny@usi.sk

041/513 6903

 

Ing. Tatiana Šajtlavová, MBA. - vedúca sekcie Ekonomika

tatiana.sajtlavova@usi.sk

041/513 6932

 

Doc. Ing. Ján Podhorský, PhD. - vedúci sekcie Technické odbory

jan.podhorsky@usi.sk

041/513 6932

 

Ing. Marián Vyaprina, PhD. - zástupca riaditeľa pre znaleckú činnosť

marian.vyparina@usi.sk

041/513 6939Ing. Tibor Kubjatko, PhD. - zástupca riaditeľa pre vzdelávanie

tibor.kubjatko@usi.sk

041/513 6947

 

Ing. Eduard Kolla, PhD. - zástupca riaditeľa pre výskumnú činnosť

eduard.kolla@usi.sk

041/513 6910

 

Ing. Marcela Hrubá - referent pre vzdelávanie

marcela.hruba@usi.sk

041/513 6904

 

Mgr. Karin Klukánová - referent pre znaleckú činnosť

karin.benecova@usi.sk

041/513 6905

Základné informácie

Ústav súdneho inžinierstva ŽU v Žiline Ulica 1. mája 32
010 01 Žilina
Telefón: 041/513 6901
Fax: 041/525 3831

GPS: 49,224266 °N; 18,749641 °E

Zapísaný v registri záujmových združení právnických osôb Obvodného úradu v Žiline.

Registr. číslo: OVVS/ZZ PO-1/12

 

Bankové spojenie

Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2920885680/1100
SK63 1100 0000 0029 2088 5680

 

IČO: 45739757
DIČ: 2023647813
IČ DPH: SK2023647813

© 2018 Ústav súdneho inžinierstva

Search