Na stiahnutie

AKTUÁLNE OZNAMY

 

NOVÉ 

Ďalšie termíny odborných seminárov v r. 2019 pre znalcov z odboru Stavebníctvo

____________________________________

Nová téma odborných seminárov pre znalcov z odboru Stavebníctvo

____________________________________

Otvorenie odborného minima vo februári 2019

____________________________________

VYHLÁŠKA č. 228/2018 Z.z.

Ministerstva spravodlivosti SR, ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 


Uverejnený nový index vyjadrujúci nárast cien v stavebníctve: 

INDEX 2Q/2018 = 2,458

INDEX 3Q/2018 = 2,476

INDEX 4Q/2018 = 2,494

 

     
     

Základné informácie

Ústav súdneho inžinierstva ŽU v Žiline Ulica 1. mája 32
010 01 Žilina
Telefón: 041/513 6901
Fax: 041/525 3831

GPS: 49,224266 °N; 18,749641 °E

Zapísaný v registri záujmových združení právnických osôb Obvodného úradu v Žiline.

Registr. číslo: OVVS/ZZ PO-1/12

 

Bankové spojenie

Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2920885680/1100
SK63 1100 0000 0029 2088 5680

 

IČO: 45739757
DIČ: 2023647813
IČ DPH: SK2023647813

© 2018 Ústav súdneho inžinierstva

Search