Základné informácie

AKTUÁLNE OZNAMY

 

NOVÉ 

Poistenie znalcov, tlmočníkov a prekladateľov

____________________________________

Stanovisko ÚSI

____________________________________

 

VYHLÁŠKA č. 228/2018 Z.z.

Ministerstva spravodlivosti SR, ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 


Nový index cenovej úrovne v stavebníctve pre rozpočtové ukazovatele ÚSI ŽU (4Q/1996): 

INDEX 4Q/2021 = 2,851

INDEX 1Q/2022 = 3,043

 

Vzdelávanie

Ústav súdneho inžinierstva od svojho vzniku v roku 1986 vykonáva vzdelávaciu činnosť zameranú predovšetkým na znalcov a uchádzačov o znaleckú činnosť. Jeho pracovníci sa pri výučbe snažia študentom odovzdávať najnovšie poznatky, získané pri vlastnej znaleckej a výskumnej činnosti a tiež z poznatkov zo spolupráce s poprednými vedeckými a výskumnými inštitúciami z celého sveta. V spolupráci s Ústavom znaleckého výskumu a vzdelávania sú tieto poznatky využívané aj pri vzdelávaní študentov Žilinskej univerzity pri inžinierskom a doktorandskom štúdiu.

 

Vzdelávanie znalcov a uchádzačov o znaleckú činnosť

Ústav súdneho inžinierstva zabezpečuje štúdium, ktoré je v zmysle zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení neskorších predpisov, podmienkou pre zápis do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov:

Odborné minimum
Špecializované vzdelávanie


Bližšie informácie o štúdiách v jednotlivých odboroch a odvetviach sú uvedené v podkategóriách položky Vzdelávanie.


Sústavné vzdelávanie

Sústavné vzdelávanie znalcov podľa §-u 11 vyhl. 228/2018 Z.z. zabezpečuje ÚSI formou vedeckých a odborných seminárov so znaleckou a forenznou problematikou. 

 
Kontaktná osoba: Ing. Marcela Hrubá

Základné informácie

Ústav súdneho inžinierstva ŽU v Žiline Ulica 1. mája 32
010 01 Žilina
Telefón: 041/513 6901
Fax: 041/525 3831

GPS: 49,224266 °N; 18,749641 °E

Zapísaný v registri záujmových združení právnických osôb Obvodného úradu v Žiline.

Registr. číslo: OVVS/ZZ PO-1/12

 

Bankové spojenie

Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2920885680/1100
SK63 1100 0000 0029 2088 5680

 

IČO: 45739757
DIČ: 2023647813
IČ DPH: SK2023647813

© 2018 Ústav súdneho inžinierstva

Search