KONTAKTUJTE NÁS

VEDENIE ÚSTAVU

prof. Ing. Gustáv Kasanický, CSc., MBA.

riaditeľ ÚSI ŽU

 • gustav.kasanicky@usi.sk
 • 041/513 6928

Sekretariát

 • info@usi.sk
 • 041/513 6901


JUDr. Ing. Marián Hrubizna, PhD., LL.M.

metodik ÚSI ŽU


Ing. Ľudovít Šrenkel, PhD.

asistent riaditeľa

 • ludovit.srenkel@usi.sk
 • 041/513 6941

ZNALECKÁ ČINNOSŤ

Ing. Marián Vyparina, PhD.

zástupca riaditeľa pre znaleckú činnosť

Mgr. Karin Klukánová

referent pre znaleckú činnosť

 • karin.benecova@usi.sk
 • 041/513 6905


VEDÚCI JEDNOTLIVÝCH SEKCIÍ:


doc. Ing. Pavol Kohút, PhD. 

vedúci sekcie Doprava

 • pavol.kohut@usi.sk
 • 041/513 6947

Ing. Ivan Drevený, PhD. 

vedúci sekcie Stavebníctvo

 • ivan.dreveny@usi.sk
 • 041/513 6903

doc. Ing. Ján Podhorský, PhD.

vedúci sekcie Technické odbory 

(Strojárstvo, Energetika, BOZP, Ochrana pred požiarmi, Strelné zbrane a výbušniny, Železničná doprava, Letecká doprava)

 • jan.podhorsky@usi.sk
 • 041/513 6932

Ing. Tatiana Šajtlavová, MBA.

vedúca sekcie Ekonomické odbory 

(Ekonómia a manažment, Ekonomika a riadenie podnikov, Priemyselné vlastníctvo)

 • tatiana.sajtlavova@usi.sk
 • 041/513 6920

Ing. Jiří Jelínek 

vedúci sekcie Elektrotechnika

 • jiri.jelinek@usi.sk
 • 09018 555 255

Mgr. Zita Troščaková 

vedúca sekcie Písmoznalectvo

 • zita.troscakova@usi.sk
 • 0903 210 838

VZDELÁVANIE ZNALCOV

Ing. Tibor Kubjatko, PhD.

zástupca riaditeľa pre vzdelávanie

Ing. Marcela Hrubá

referent pre vzdelávanie

 • marcela.hruba@usi.sk
 • 041/513 6904