AKTUÁLNE STANOVISKO ÚSI

V poslednom čase sa objavili na sociálnych sieťach a pochybných webstránkach anonymné články, ktoré sa snažia zmesou neprávd, fabulovaných tvrdení a účelovou interpretáciou faktov poškodiť dobré meno Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len "ÚSI") ako aj mená niektorých ďalších osôb.


Spoliehame sa na uvážlivý prístup odbornej aj laickej verejnosti. Predovšetkým by sme však apelovali na čitateľov, aby rozlišovali, z akého zdroja určitá informácia pochádza, a aby si samotnú informáciu preverili cez viacero oficiálnych zdrojov. Rovnako odporúčame vyhýbať sa internetovým stránkam s klamlivým, podvodným, konšpiračným alebo propagandistickým obsahom, ktorých zoznam poskytuje stránka:
https://www.konspiratori.sk/zoznam-stranok.php

ÚSI je už od roku 1986 slovenským lídrom pre znaleckú činnosť v technických odvetviach. Partnerstvá s poprednými európskymi vedeckými organizáciami, skúsenosti s náročnými výskumnými projektmi, znalecké posudky vypracované v najzávažnejších prípadoch, ktoré si vyžadovali kvalitný tím odborníkov svedčia o skutočnosti, že máme vedecký a výskumný potenciál, pomáhame zvyšovať právnu istotu obyvateľstva znaleckými posudkami a vzdelávame a vychovávame nových znalcov stále vyššej úrovne.


Predmetné útoky vnímame ako snahu zdiskreditovať činnosť ústavu s cieľom spochybnenia výstupov z aktuálne rozpracovaných znaleckých úkonov, vrátane náročných úloh pre orgány činné v trestných konaniach. ÚSI dlhodobo vykonáva svoju činnosť v súlade s predpismi upravujúcimi výkon znaleckej činnosti. Činnosť ÚSI je v zmysle zákona č. 382/2004 Z. z. pod dohľadom Ministerstva spravodlivosti SR a všetky prípadné pochybenia by boli disciplinárne riešené. Téma odborných seminárov pre znalcov z odboru Stavebníctvo


Na základe dopytu znalcov Ústav súdneho inžinierstva ŽU v Žiline naplánoval ďalšie dva termíny semináru na tému:

  • Zmeny právnych predpisov v znaleckej činnosti.
  • Prehľad formálnych a metodických chýb pri odhade hodnoty nehnuteľností znaleckým posudkom.

Plánované termíny:
Termín 5. semináru:
01.-02.04.2020 (streda, štvrtok), HOTEL PANORAMA RESORT, Štrbské Pleso - TERMÍN JE ZRUŠENÝ, seminár sa uskutoční v náhradnom termíne
Termín 6. semináru: 03.-04.06.2020 (streda, štvrtok), HOTEL PANORAMA RESORT, Štrbské Pleso - TERMÍN JE ZRUŠENÝ, seminár sa uskutoční v náhradnom termíne


Uskutočnené semináre:
Termín 1. semináru: 15.-16.04.2019 (pondelok, utorok), HOTEL PANORAMA RESORT, Štrbské PlesoTermín 2. semináru: 20.-21.06.2019 (štvrtok, piatok), HOTEL PANORAMA RESORT, Štrbské Pleso
Termín 3. semináru: 16.-17.10.2019 (streda, štvrtok), HOTEL PANORAMA RESORT, Štrbské Pleso
Termín 4. semináru: 20.-21.11.2019 (streda, štvrtok), HOTEL PANORAMA RESORT, Štrbské Pleso

Kontaktná osoba: Ing. Marcela Hrubá, tel. 041/5136904, e-mail: marcela.hruba@usi.sk

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na seminár v konkrétnom termíne zaslaním vyplnenej prihlášky e-mailom.

Pozvánka aj s tlačivom prihlášky je umiestnená v položke "NA STIAHNUTIE/AKTUÁLNE".

Odporúčame vyplniť tlačivo elektronicky, nakoľko pri ručnom vypĺňaní sú údaje v mnohých prípadoch zle čitateľné.VYHLÁŠKA č. 228/2018 Z.z.

Ministerstva spravodlivosti SR, ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


                           Prihláška