Vzdelávanie


Vzdelávanie

Ústav súdneho inžinierstva od svojho vzniku v roku 1986 vykonáva vzdelávaciu činnosť zameranú predovšetkým na znalcov a uchádzačov o znaleckú činnosť. Jeho pracovníci sa pri výučbe snažia študentom odovzdávať najnovšie poznatky, získané pri vlastnej znaleckej a výskumnej činnosti a tiež z poznatkov zo spolupráce s poprednými vedeckými a výskumnými inštitúciami z celého sveta. V spolupráci s Ústavom znaleckého výskumu a vzdelávania sú tieto poznatky využívané aj pri vzdelávaní študentov Žilinskej univerzity pri inžinierskom a doktorandskom štúdiu.

Vzdelávanie znalcov a uchádzačov o znaleckú činnosť

Ústav súdneho inžinierstva zabezpečuje štúdium, ktoré je v zmysle zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení neskorších predpisov, podmienkou pre zápis do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov:

- Odborné minimum
-
Špecializované vzdelávanie

Bližšie informácie o štúdiách v jednotlivých odboroch a odvetviach sú uvedené v podkategóriách položky Vzdelávanie.Sústavné vzdelávanie

Sústavné vzdelávanie znalcov podľa §-u 11 vyhl. 228/2018 Z.z. zabezpečuje ÚSI formou vedeckých a odborných seminárov so znaleckou a forenznou problematikou.

Kontaktná osoba: Ing. Marcela Hrubá